Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: Geodatarådsmöte
När: 26 september kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Lunchseminarium - Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
När: 10 oktober kl.12:00 - 13:00
Var: Webbsändning
Arrangör: Lantmäteriet

Arbetet med den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samordnas för att ge maximalt fokus på de viktiga utvecklingsfrågorna. En av de allra viktigaste frågorna handlar om etableringen av en nationell plattform för geodataaccess som möjliggör snabb och enkel åtkomst av så väl centrala som distribuerade geodatakällor. En annan viktig fråga, och en förutsättning för den nationella plattformen, är att säkerställa att nödvändig standardisering och harmonisering genomförs för de nationella basdata/grunddata som den nationella plattformen ska hantera.

Lantmäteriet erbjuder under 2018 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet och dess succesiva framsteg.

Onsdag den 10 oktober bjuder vi in till det tredje seminariet kl. 12-13. Du ansluter dig via din webbläsare https://secure.quickchannel.com/qc/?id=1reqtd


Vad: Geodatarådsmöte
När: 2018-11-21 - 22 november kl.09:00 - 15:00
Var: Karlstad
Arrangör: Lantmäteriet