Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: Lunchseminarium - Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
När: 10 december kl.12:00 - 13:00
Var: Webbsändning
Arrangör: Lantmäteriet

Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Arbetet med den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samordnas för att ge maximalt fokus på de viktiga utvecklingsfrågorna. En av de allra viktigaste frågorna handlar om etableringen av en nationell plattform för geodataaccess som möjliggör snabb och enkel åtkomst av så väl centrala som distribuerade geodatakällor. En annan viktig fråga, och en förutsättning för den nationella plattformen, är att säkerställa att nödvändig standardisering och harmonisering genomförs för de nationella basdata/grunddata som den nationella plattformen ska hantera.

Lantmäteriet erbjuder under 2018 fyra webbsända lunchseminarier där du kan få information om arbetet och dess succesiva framsteg.

Måndag den 10 december bjuder vi in till det fjärde seminariet kl. 12-13. Du ansluter dig till videokonferensen via din webbläsare.


Vad: Geodataseminarium - Den digitala resan tar fart
När: 31 januari kl.10:00 - 15:00
Var: Norra Latin, Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Anmälan till Geodataseminarium den 31 januari 2019

Den digitala resan tar fart - Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium med fokus på digitaliseringen och utvecklingen av den nationella datainfrastrukturen samt de nya regeringsuppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbyggnadsområdet. Läs mer och anmäl dig här.