Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: Geodatarådsmöte
När: 14 september kl.09:00 - 16:00
Var: MSB - Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 20 september kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet som Geodatasamordnare


Vad: Inspire Arbetsgrupp
När: 25 oktober kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet som Geodatasamordnare


Vad: Geodatarådsmöte
När: 16 - 17 november kl.10:00 - 16:00
Var: Malmö
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodataseminarium
När: 23 november kl.09:00 - 16:00
Var: Kistamässan - Stockholm


Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 12 december kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet som Geodatasamordnare