smidigare transporter

Smidigare transporter

Varje dag transporteras farligt gods på våra vägar. För att hjälpa förare att välja den säkraste vägen rekommenderar Länsstyrelsen vägsträckor och parkeringsplatser som är lämpliga för farligt gods, medan andra känsliga områden helt enkelt är förbjudna.

Skulle olyckan trots det vara framme är det avgörande att kommunen har tillgång till all nödvändig geodata, både jordartsinformation och hydrogeologisk information, för att snabbt kunna starta saneringen och skydda grundvattnet.

Och på tal om godstransporter: att hitta en ledig parkeringsplats för att lossa och lasta gods är inte alltid det lättaste. Att behöva köra runt extra varv i väntan på att få leverera eller hämta gods sinkar arbetet och sänker lönsamheten samtidigt som miljöbelastningen ökar. Godsmottagare och omgivande trafik drabbas också negativt.  Därför har företaget LUP Technologies AB tagit fram en app, Lup City, som underlättar vardagen för Stockholms yrkeschaufförer. Företaget vann med sitt koncept klassen Bästa lösning för ”trafik och framkomlighet” i Open Stockholm Award 2014. 

Karta med lastzoner

Lup City består av en karta som visar var det finns lastzoner i anslutning till godsets leveransadress. Chaufförerna kan om de loggar in via tjänsten se om lastzonerna är upptagna. Tanken är även att chaufförerna på sikt ska kunna anmäla till Stockholms Trafikenhet om exempelvis en lastzon är blockerad av en personbil, om det står hinder i vägen eller om snöröjningen inte är tillfredsställande. Ett hundratal chaufförer i Stockholm använder redan appen för att få information om lastzonerna. 

Geodata som används i exemplet:

Bakgrundskarta.

Geodata om lastzoner, parkeringsplatser för lastbil och begränsad frihöjd (höjdhinder). LUP Technologies AB  använder öppna data som komplement till övrig information. Data samlas in av lastbilschaufförer, platsägare och hämtas från både öppna och stängda registerdata som exempelvis Nationell vägdatabas (NVDB) och Stockholms stads öppna datakälla open.stockholm.se