smidigare planering och bygglovsprocess

Smidigare planerings- och bygglovsprocess

Detta uppmärksammades av kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik. De startade därför projektet Riges, Regional Innovativ GIS- och E-tjänstsamverkan. Syftet var att utveckla en gemensam e-tjänst för att förenkla kommunikationen kring planerings- och bygglovsfrågor mellan kommunerna, företag och allmänheten.

Bättre service vid planerings- och bygglovsfrågor

I projektet har de fem kommunerna digitaliserat närmare 3 000 detaljplaner där bestämmelser och egenskaper lagras i en gemensam databas. För att få en enhetlig lagring av de kommunala planerna har projektet utgått från detaljplanestandarden SS 637040:2010 och utvecklat en metod för tillämpning av standarden som innefattar gemensamma tolkningar av planernas bestämmelser och egenskaper.

I dagsläget har projektet levererat tolv nya e-tjänster inom bygglov och en publik informationskarta ”Bygg- och exploateringskartan”. Alla tjänsterna finns samlade i en e-tjänstportal som varje kommun tillgängliggör på sin respektive hemsidor. Kommunerna har enats om ett gemensamt ansökningsförfarande och kan nu ge bättre service till organisationer, företag och medborgare. Det blir lättare för den sökande att förbereda sitt byggprojekt.

Geodata som används i exemplet:

Bakgrundskarta och ortofoto via geodatatjänster.

Fastighetsdata, adressregister och ortnamn via söktjänster.

Riksintressen samt skyddade områden via söktjänster.

Väghållare via söktjänst. Informationen tillhandahålls genom kommunernas geodataavtal. Därutöver används kommunernas egna tjänster för detaljplanernas bestämmelser och egenskaper.