Geodataseminarium 2020

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdag den 30 januari kl. 10-15 på Norra Latin i Stockholm. Seminariet fokuserar på samverkan och samhällsnyttor med geodata.

Under dagen får du bland annat ta dela av:

Revidering av den Nationella geodatastrategin samt status i Geodatarådets handlingsplan

Hur läget är i Lantmäteriets regeringsuppdrag - Smartare samhällsbyggnadsprocess och den pilot som genomförts under hösten, hur ser vägen framåt ut?

Du får också ta del av vad slutrapporterna - Säker och effektiv tillgång till Grunddata samt ett Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn, säger och

DIGGs erfarenheter och tankar kring förmågan att utför uppdrag i samverkan.

Vi avslutar dagen med inspirerade föredrag samt en gruppdiskussion med frågor som du ger ditt svar på via din mobil.

09.30-10.00 Registrering och kaffe
10.00-10.15 Med samverkan och geodata skapar vi samhällsnyttor
10.15-10.45 Revidering av den Nationella geodatastrategin samt status i Geodatarådets handlingsplan 2019-2020
10.45-11.15 Vad säger slutrapporten i regeringsuppdragen - Säker och effektiv tillgång till grunddata samt ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn?
11.15-11.40 Lantmäteriets regeringsuppdrag Digitalt först– En smartare samhällsbyggnadsprocess, vart befinner vi oss?
11.40-12.00 Samverkan en vinnande framdriftsfaktor?
12.00-13.00  Lunch
13.00-13.30 Geodata som räddar liv
13.30-14.00 Örebros digitala tvilling proppfull med geodata
14.00-14.20  kaffe
14.20-14.45 Gruppdiskussioner
14.45-15.00 Summering och avslut av dagen

Ett mer detaljerat program finns här (PDF).

Anmäl ditt deltagande här:

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Har du frågor eller funderingar gällande seminariet kontakta geodatasekretariatet@lm.se

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.