Anmälan till Geodataseminarium den 31 januari 2019

bild geodataseminarium 2019

Den digitala resan tar fart 

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium med fokus på digitaliseringen och utvecklingen av den nationella datainfrastrukturen samt de nya regeringsuppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbyggnadsområdet.

09:30-10:00 Registrering och kaffe

10.00-10.15 Regeringsuppdrag av betydelse för nationell infrastruktur för geodata

10:15-10:45 Offentlig sektor måste bli riktigt smart på insidan för att kunna erbjuda bra tjänster på utsidan

10:45-11:15 Myndigheten för digital förvaltning – Hur ser planen ut?

11:15-12:00 Vilka nyttor ser du kan uppstå av oss myndigheter och kommuner vid realisering av en nationell infrastruktur som stödjer digitaliseringen?

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:40 Status i Geodatarådets handlingsplan 2018–2020

13.40-14.40 Gruppdiskussioner kopplade till regeringsuppdragen och handlingsplanen för utveckling av infrastrukturen (inkl. Kaffe)

14:40-15:00 Summering av dagen

Ett mer detaljerat program kommer att publiceras inom kort.

Anmäl ditt deltagande här:

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Har du frågor eller funderingar gällande seminariet kontakta geodatasekretariatet@lm.se