Support | Geodata.se
toppbild

Support

Har du frågor om Geodatasamverkan – avtalsfrågor, licensvillkor, årsavgifter, produktutbud eller vill du beställa geodata från Lantmäteriet?
Kontakta Lantmäteriet på följande tider:
Öppettider: 09.30-11.30 och 12.30-15.00
Telefon: 026-63 36 00
E-post: geodatasupport@lm.se


Har du frågor om Geodataportalen – publicering av metadata, metadataverktyget, nationella metadataprofilen eller hur du söker i Geodataportalen?
Kontakta Lantmäteriet via e-post: support@geodata.se

Under perioden 8 juli – 2 augusti har Geodataportalens support lägre bemanning. Akuta fel och problem kommer då att prioriteras varför det kan uppstå viss väntetid för övriga frågor.


Har du frågor om andra dataleverantörers geodata och leveranser, kontakta respektive dataleverantör.