toppbild

Kontakta oss

Har du frågor om Geodataportalen – publicering av metadata, metadataverktyget, nationella metadataprofilen eller hur du söker i Geodataportalen? Kontakta Lantmäteriet via e-post: support@geodata.se

Har du frågor om andra dataleverantörers geodata och leveranser, kontakta respektive dataleverantör.

Har du frågor om Geodatasamverkan – avtalsfrågor, licensvillkor, årsavgifter, produktutbud eller vill du beställa geodata från Lantmäteriet?

Kontakta Lantmäteriet på följande tider:

Öppettider: 09.30-11.30 och 12.30-15.00
Telefon: 026-63 36 00
E-post: geodatasupport@lm.se