Geodataportalen

Geodataportalen är en nationell ingång där du på ett enkelt och samlat sätt kan söka, hitta och titta på Sveriges geodata och tjänster.

Geodata och tjänster som du når via portalen är lagrade hos respektive producent.

Portalen innehåller metadata det vill säga information som beskriver innehåll, tillgänglighet och kvalitet i datamängder och tjänster. Metadata gör det lättare att hitta och utvärdera om det är vad du söker och vill använda.

Geodataproducenterna beskriver och tillgängliggör sina geodata och tjänster via metadata. På så sätt kan du som användare få en överblick och möjlighet att utvärdera olika datateman.

Geodataportalen ger dig möjlighet att:

  • Söka och hitta geografiska datakällor
  • Titta på de data och kartor du hittat
  • Visa detaljer för alla upptäckta datakällor och information om hur du får tillgång till dem

Portalen kan ses som ett nav i den infrastruktur av geodata, webbtjänster och metadata som finns i Sverige och är också Sveriges koppling till den europeiska geodataportalen, Inspire-geoportal.

Så här gör du - Instruktionsfilmer

Här kan du ta del av Geodataportalens funktionalitet.

Här får du information om Geodataportalens översikt/gränssnitt på webben.

Här får du information om resultat av din sökning i Geodataportalen. Till exempel: titel, senast uppdaterad och ansvarig, kort sammanfattning och kategorier.

Här får du information om gränssnittet på Geodataportalens startsida. Till exempel länkar till andra portaler, exempelsamlingar på hur du kan kombinera de tjänster som du hittar i portalen för att få fram ny information och hur du filtrera genom olika sökkriterier.

Här får du information om avancerad vy som har fler sökfunktioner jämfört med enkel vy. Till exempel finns: datumsökning och geografisk filtrering på områden, orter och län. Det finns information om ansvariga myndigheter, ämneskategorier och olika initiativ.

Här får du information om hur kartan fungerar i portalen. Till exempel kan du förminska, söka efter en plats, zooma in/ut i kartan, du kan visa kartan expanderad och lägga till ett rutnät. Det går också att lägga till, sortera, hantera och få information om kartlager.