Geoskolan

Geoskolan

En digital lärmiljö för elever i grundskolan och gymnasiet. Här får du som lärare tillgång till ett kostnadsfritt undervisningsstöd som kan användas i de flesta ämnen. Geoskolan innehåller lektionsförslag och geografisk information från Lantmäteriet och andra myndigheter.

  GEOSKOLANS KARTAPPLIKATION

Geoskolan ger eleverna möjlighet att utveckla sitt lärande genom att visualisera, analysera och utforska olika ämnen med koppling till geografisk information. Geografisk information/geodata och GIS (geografiska informationssystem) kan användas i de flesta ämnen som till exempel geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknikorienterade ämnen, matematik och idrott.

Geoskolan innehåller undervisningsstöd i form av:

  • Förslag på lektioner inom olika ämnesområden för grundskolan och gymnasiet. Lektionsförslagen är framtagna för att uppfylla målen i läroplanen för grundskolan respektive gymnasiet. Förslagen är anpassade för att ge kunskaper om geografiska källor och verktyg, till exempel kartor, GIS och modeller. 
  • Kartapplikation med en bakgrundskarta och kartlager med information från olika myndigheter. Här kan eleverna välja kartlager, zooma, panorera, mäta,rita och skriva ut. Med hjälp av kartapplikationen är det möjligt att analysera, visualisera och utforska samhälle, miljö och natur. Bakgrundskartan är Lantmäteriets Topografiska webbkarta. Innehållet i bakgrundskartan och kartlagren är rikstäckande, vilket innebär att lektionerna kan utformas med lokal anknytning. Informationen i bakgrundskartan och kartlagren hämtas direkt från respektive myndighet vilket gör att Geoskolan alltid visar aktuell information. Att använda kartapplikationen är enkelt och kräver inte avancerade datorkunskaper för varken lärare eller elev. För att starta kartapplikationen klicka på länken ovan så öppnas den i en webbläsare. 
  • Lärarhandledning för varje lektion. Handledningen innehåller beskrivning, syfte, delmoment, tidsåtgång samt kopplingen till Skolverkets kursplan.

Vi hoppas att Geoskolan ska vara en hjälp och en inspiration för både lärare och elever. De digitala kartorna i kartapplikationen tillsammans med lektionsförslagen ger möjlighet att förstå samspel mellan miljö och samhälle och hur olika perspektiv och intressen kan stå mot varandra. Vår ambition är att Geoskolan ska bidra till att ge förståelse om möjligheterna att använda geografisk information i diskussioner, analyser och presentationer inom olika ämnen i grundskolan och gymnasiet. 

Bidra med dina önskemål och idéer

Vi arbetar med att ta fram och publicera fler lektionsförslag och övningar inom olika ämnesområden för både grundskolan och gymnasiet. Du som är lärare har säkert både önskemål och idéer om vilka lektioner som du skulle vilja hålla. Vi vill gärna ta del av dessa för att utveckla utbudet av lektionsförslag.

Har du önskemål, idéer eller material att dela med dig av? Välkommen att kontakta oss på info@geoskolan.se.

Här finns kortfattad information om Geoskolan (pdf)

Utvecklingen av Geoskolan

Geoskolan har utvecklats av Lantmäteriet, i samarbete med Västerås stad, SCB och SGU plus en rad lärare och kommunala GIS-experter. Nu arbetar Lantmäteriet tillsammans med Arboga kommun för att driva arbetet vidare.

Lantmäteriet har i uppgift att tillgodose samhällets behov av grundläggande geografisk information. Vår geografiska information ska vara tillgänglig, lätt att förstå och använda till nytta för samhällets utveckling. Geoskolan är en naturlig del av vår verksamhet: att öka och bredda kunskapen om och användningen av geografisk information.