Geoskolan

Den här digitala lärmiljön ger dig som lärare tillgång till undervisningsstöd för grundskolan och gymnasiet. Den innehåller lektionsförslag och en kartapplikation som är öppen för alla att använda.

Med Geoskolan kan du som lärare göra din undervisning extra spännande genom att använda den guldgruva av geodata som finns tillgängliga från våra svenska myndigheter. Med hjälp av geografisk information om till exempel markanvändning, geologi, fornlämningar och topografi är det möjligt att analysera, visualisera och utforska vårt samhälle och vår natur på ett spännande sätt. De digitala kartorna ger möjlighet att förstå samspel mellan miljö och samhälle och hur olika perspektiv och intressen ofta står mot varandra.

Mer än geografi

GIS och geodata kan användas inom en rad olika ämnen som till exempel geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknikorienterade ämnen, matematik och idrott.

Lektionsförslag och kartapplikation

Som lärare får du stöd i din undervisning genom lektionsförslag och en kartapplikation. Lektionsförslagen är framtagna för att uppfylla målen i läroplanen och anpassade för att ge kunskaper om geografiska källor och verktyg, till exempel kartor, GIS och modeller. Kartapplikationen ger möjlighet att välja kartlager, zooma, panorera, mäta och rita.

Uppbyggnad pågår

Geoskolan är under uppbyggnad. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta info@geoskolan.se.

Genom att klicka på någon av bilderna nedan går du vidare till lektioner för grundskolan eller gymnasiet.

 GEOSKOLANS KARTAPPLIKATION