Geoskolan

Geoskolan

En digital lärmiljö för elever i grundskolan och gymnasiet. Här får du som lärare tillgång till ett kostnadsfritt undervisningsstöd som kan användas i de flesta ämnen.

  GEOSKOLANS KARTAPPLIKATION

Geoskolan ger eleverna möjlighet att utveckla sitt lärande genom att visualisera, analysera och utforska olika ämnen med koppling till geografisk information. Geografisk information/geodata och GIS (geografiska informationssystem) kan användas i de flesta ämnen som till exempel geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknikorienterade ämnen, matematik och idrott.

Geoskolan innehåller undervisningsstöd i form av:

  • Förslag på lektioner inom olika ämnesområden för grundskolan och gymnasiet. Lektionsförslagen är framtagna för att uppfylla målen i läroplanen för grundskolan respektive gymnasiet. Förslagen är anpassade för att ge kunskaper om geografiska källor och verktyg, till exempel kartor, GIS och modeller. 
  • Kartapplikation med en bakgrundskarta och kartlager med information från olika myndigheter. Här kan eleverna välja kartlager, zooma, panorera, mäta och rita. Med hjälp av kartapplikationen är det möjligt att analysera, visualisera och utforska samhälle, miljö och natur. Att använda kartapplikationen är enkelt och kräver inte avancerade datorkunskaper för varken lärare eller elev. För att starta kartapplikationen klicka på länken så öppnas den i en webbläsare.
  • Lärarhandledning för varje lektion. Handledningen innehåller beskrivning, syfte, delmoment, tidsåtgång samt kopplingen till Skolverkets kursplan.

Bidra med dina önskemål och idéer

Vi arbetar med att ta fram och publicera fler lektionsförslag och övningar inom olika ämnesområden för både grundskolan och gymnasiet. Du som är lärare har säkert både önskemål och idéer om vilka lektioner som du skulle vilja hålla. Vi vill gärna ta del av dessa för att utveckla utbudet av lektionsförslag.

Har du önskemål, idéer eller material att dela med dig av? Välkommen att kontakta oss på info@geoskolan.se.

Här finns kortfattad information om Geoskolan (pdf)